AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
Poznaj Chiny  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

Spotkanie przewodniczącego Jia Qinglin z marszałkiem Sejmu G. Schetyną
2010/11/20

4 listopada czasu lokalnego przewodniczący Chińskiej Ludowej Konferencji Polityczno-Konsultatywnej Jia Qinglin spotkał się z marszałkiem Sejmu RP Grzegorzem Schetyną.

Przewodniczący Jia powiedział, że chociaż Chiny i Polskę dzieli duża odległość geograficzna, oba narody od dawna łączy więź przyjaźni. Od kiedy w 2004 roku oba kraje nawiązały partnerstwo przyjaznej współpracy, następuje stabilny rozwój wymiany i kooperacji w najróżniejszych dziedzinach.

Przewodniczący Jia stwierdził, że Polska jest ważnym partnerem Chin w Europie i Unii Europejskiej. Strona chińska przykłada dużą wagę do rozwoju stosunków z Polską i jest przekonana, że będą one układać się coraz lepiej. Strona chińska pragnie wraz ze stroną polską – w oparciu o zasady wzajemnego szacunku, równości, wzajemnych korzyści i nieingerencji w sprawy wewnętrzne partnera – zacieśniać kontakty na różnych szczeblach, pogłębiać wzajemne poznanie i zrozumienie, a także poszerzać współpracę handlową i w innych dziedzinach. Chce również obopólnej troski o wzajemne kluczowe interesy i najistotniejsze kwestie, oraz promowania nieprzerwanego pogłębiania rozwoju stosunków polsko-chińskich.

Ponadto przewodniczący Jia przedstawił marszałkowi Sejmu, w jaki sposób pod przewodnictwem Komunistycznej Partii Chin współdziałają ze sobą poszczególne chińskie partie, oraz zaprezentował system konsultacji politycznych.

Tego samego dnia przewodniczący Jia zwiedził Muzeum Chopina. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchał objaśnień pracowników Muzeum dotyczących życia i twórczości kompozytora. Przewodniczący Jia powiedział przedstawicielom polskiego środowiska muzycznego, że Chopin był nie tylko wybitnym muzykiem, ale też wielkim patriotą. „Muzyka nie zna granic państwowych i utwory fortepianowe Chopina głęboko wzruszają również chińskich słuchaczy – powiedział przewodniczący. – Wspólne wspominanie Chopina z okazji dwusetnej rocznicy jego urodzin jest bardzo pomocne dla pogłębiania wzajemnego zrozumienia i przyjaźni między Chińczykami a Polakami".

Po południu przewodniczący Jia udał się z wizytą do województwa małopolskiego. Podczas spotkania z wojewodą małopolskim S. Kracikiem przewodniczący Jia powiedział: „Z prawdziwą przyjemnością przekonałem się, że województwo małopolskie przykłada dużą wagę do rozwoju stosunków z Chinami i przoduje we współpracy z naszym krajem. Przyjaźń i współpraca między województwem małopolskim a chińską prowincją Jiangsu wzbogaciła chińsko-polskie partnerstwo przyjaznej współpracy i stała się wzorem regionalnych kontaktów między Chinami i Polską. Mam nadzieję, że obie strony będą dalej wykorzystywać swoje atuty dla dobra tych kontaktów, wkraczając w nowe dziedziny współpracy, pełniej korzystając ze swojego potencjału i jeszcze silniej przyczyniając się do rozwoju stosunków chińsko-polskich".

Podczas wizyty przewodniczącemu Jia towarzyszył, między innymi, wiceprzewodniczący Chińskiej Ludowej Konferencji Polityczno-Konsultatywnej Qian Yunlu.

Suggest To A Friend
  Print