AMBASADOR  
O AMBASADZIE  
CHINY - POLSKA  
EKONOMIA I HANDEL  
KULTURA I SPORT  
NAUKA I TECHNOLOGIA  
EDUKACJA  
WIZY I USŁUGI KONSULARNE  
KONTAKT  
TEMATY
 
Poznaj Chiny  
Taiwan  
Tybet  
Prawa człowieka  
Sekta "Falun Gong"  
Develop the west of China  
Beijing - 2008 Olympiad  
Shanghai - EXPO 2010  
więcej...  

< Współczesna akwarela Chińska > i < Starożytne Brązy Chińskie > w Toruniu
2004/06/09
Ambasada Chińska Republiki Ludowej i Muzeum Okręgowe w Toruniu zapraszają na wystawę: < Współczesna akwarela Chińska > i < Starożytne Brązy Chińskie > Akwarela jako technika malarska miała swój początek w Europie i oficjalnie wkroczyła do Chin ponad sto lat temu. Różni się ona nieco od tradycyjnego chińskiego malarstwa tuszem nie tylko techniką ale również sposobem obrazowania, ale jest bliska chińskiemu malarstwu tak narzędziami, jak i technologia wykonania. Wynik tego podobieństwa jest oczywisty - wkrótce po wprowadzeniu akwareli do Chin stała się ona bardzo popularna wśród chińskich artystów i wśród chińskiej publiki. Ponad sto lat doświadczeń i doskonalenia jakie przeszły chińskie akwarele w ciągu długiego rozwoju uczyniły z nich jedna najpopularniejszych form malarstwa w Chinach. W ciągu ostatnich lat zdolności i umiejętności chińkisch akwarelistów są doprawdy wspaniałe, i coraz więcej uznanych artystów objawia w Chinach swoje talenty. Ich obrazy są wielotematyczne i wielowątkowe, mają również wielką symboliczną głębię. Używają oni wielu sposobów przedstawiania rzeczywistości na płaszczyźnie - od ekspresjonizmu, przez transfigurację, dekoracyjność i pełny abstrakcjonizm. Chińska akwarela jest naturalnym stopem tradycji malarskiej wschodu i zachodu. Przecina ona granice między wschodnią i zachodnią sztuką, i może być rozumiana i podziwiana przez ludzi ze wszystkich stron świata. Na niniejszej wystawie pokazujemy prace 50 najbardziej znanych i szanowanych mistrzów chińskiej akwareli którzy współcześnie żyją i pracują w Chinach. Są one do pewnego stopnie wiernym odwzorowaniem stopnia zaawansowania chińskiej akwareli. Mamy nadzieję iż zwiedzający będą mogli dzięki tej wystawie lepiej zrozumieć Chiny i ich malarstwo - przez zapoaznanie się z chińską akwarelą. Sztuka brązownictwa stanowi jedną z najświetniejszych kart wspaniałej, liczącej 5000 lat, chińskiej kultury. Brązownictwo artystyczne pojawiło się po raz pierwszy w czasach dynastii Xia, tj. w okresie pomiędzy ok. 2100 p.n.e. a 1600 p.n.e., jej rozkwit przypadł jednak na okres panowania dynastii Zhou (od 1112 p.n.e. do 256 n.e. Sztuka ta nadal rozwijała się w czasach dynastii Han (206 p.n.e. do 220 n.e.). W tak długim okresie uzdolnieni rzemieślnicy i artyści stworzyli ogromną ilość prawdziwie mistrzowskich dzieł reprezentujących zarówno rozmaitość przedmiotów, jak też stylistyczne bogactwo form oraz różnorodność motywów zdobniczych. Do dziś zachowało się ponad dziesięć tysięcy tego rodzaju obiektów. Sławę w świecie zawdzięczają one niezwykle wysokiemu poziomowi wykonania, skomplikowanemu zdobnictwu oraz wytwornym, a zarazem prostym inskrypcjom. Do najbardziej znanych przedmiotów z brązu należy naczynie Shi Qiang, znalezione w trakcie wykopalisk w wiosce Zhuangbai (okręg Fufeng, prowincja Shaanxi), z tekstem odnotowującym siedmiu władców (Synów Niebios) z dynastii Zhou. Kolejnym sławnym obiektem, znalezionym w Dongjiacun w prowincji Shaanxi, jest rytualne naczynie na wodę, zdobione inskrypcją zawierającą najwcześniejszy ze znanych i najpełniejszy wyrok chińskiego sądu. Inne przykłady sztuki brązowniczej znajdowane w ziemi w ciągu wielu stuleci są materiałami pomocnymi w lepszym zrozumieniu starożytnej historii i kultury Chin. Obiekty prezentowane na wystawie "Repliki Chińskich Brązów (Wybór)" to kopie wybranych dzieł powstałych w okresie od panowania dynastii Xia po czasy dynastii Han. Większość z nich to kopie obiektów znajdowanych w ziemi w Zhouyuan w prowincji Shaanxi, na terenie nazywanym "ojczyzną chińskiej sztuki brązowniczej". Reprezentują one prace powstałe w czasach panowania dynastii Zhou - okresie największego rozkwitu tej sztuki w Chinach. Prezentowane prace należą do kategorii obiektów rytualnych, broni, instrumentów muzycznych i prostych naczyń użytkowych. W jakimś stopniu przedmioty te mogą być traktowane jako przyczynek do lepszego zrozumienia skomplikowanej historii Chin od okresu niewolnictwa po wczesne fazy społeczeństwa feudalnego. Pomimo, iż pokazywane przedmioty to tylko kopie oryginałów, obejrzenie ich stanowi wyborną okazję do głębszego wniknięcia w bogactwo historii i kultury Chin.
Suggest To A Friend
  Print